Sraz historických vozidel

22.08.2015 09:30

TRADIČNÍ XV. SRAZ v HABROVANECH 

sraz účastníků od 8:30 v sobotu 22. srpna 2015 

zahájení v 9:30 na návsi za rybníčkem 

Cílem tohoto setkání je ukázka své chlouby, potěšení se pohledem na stroje přátel, a představení našeho snažení široké veřejnosti. Pod záštitou obecního úřadu Habrovany.