Martin na bílém koni

08.11.2013 17:00

foto z akce

fotky z akce - L. Uher

Přijďte v 17:00 na náves do Habrovan
a vezměte sebou děti a lampióny!
Počkáme spolu na příjezd Martina,
který dorazí na bílém koni.
Navazovat bude lampiónový průvod obcí
ukončený v restauraci „Kdysi“, kde
proběhnou soutěže pro děti.
Provázet akcí bude Libor Olšan z Habrovan.